Torbiel wątroby Drukuj
Ciekawostki

Torbiele wątroby zwykle są wykrywane przypadkowo w czasie badania ultrasonograficznego, ponieważ z reguły nie dają żadnych dolegliwości. W rzeczywistości są to cienkościenne zbiorniki wypełnione płynem, które w badaniu ultrasonograficznym jawią się jako ciemne, sferoidalne (o kształcie zbliżonym do kuli) obszary.

 

Torbiele wątroby są najczęściej zmianami wrodzonymi. Oprócz torbieli wrodzonych, spotyka się również torbiele pourazowe lub nowotworowe. Zwykle torbiele nienowotworowe mają średnicę poniżej 10 cm.

 

Torbiele wątroby, podobnie jak nerkowe mogą występować mnogo i w przypadku stwierdzenia mnogich torbieli w jednym narządzie wzrasta prawdopodobieństwo wykrycia torbieli w innych narządach np. w nerkach.