Strona główna Publikacje i dorobek naukowy

Publikacje i dorobek naukowy PDF Drukuj Email
Gabinety

Szanowni Państwo,

 

Moja praca zawodowa obejmuje nie tylko leczenie pacjentów. Jej częścią jest również działalność naukowa - pisanie, publikowanie i prezentowanie prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wielką, osobistą satysfakcję sprawia uznanie wysokiego poziomu tych prac przez naukowców z całego świata, którzy powołują się na te prace w swoich badaniach naukowych.

Poniżej przedstawiam spis publikacji, których jestem autorem lub współautorem razem z kolegami, z wymienieniem czasopisma, w którym dana praca została wydrukowana, roku publikacji oraz numeru stron, na których należy szukać tekstu.

 

Adam Marcheluk

 

Prace naukowe opublikowane w czasopismach:

 

 1. „Przetoka moczowodowo-maciczna jako powikłanie cięcia cesarskiego”. Ginekologia Polska 2004; 76
 2. „Olbrzymi pozaotrzewnowy guz typu schwannoma imitujący guz nadnercza”. Urologia Polska 2004; 57: 78-80.
 3. „Pierwsze zastosowanie graftu kolagenowego w rekonstrukcji moczowodu u człowieka. 23-letnia obserwacja”. Urologia Polska 2004; 57: 57-60.
 4. „Torbiel nerki z rozrostem raka cewek zbiorczych (rak Belliniego, collecting duct carcinoma, cdc)”. Urologia Polska 2004; 57: 67-69.
 5. „Ureterolithotomia retroperitoneoskopowa. Wstępne wyniki leczenia”. Urologia Polska 2004; 57: 23-27.
 6. „Operacje rekonstrukcyjne długich zwężeń moczowodów z zastosowaniem kolagenu ksenogenicznego”. Książka: 40-lat bankowania i sterylizacji radiacyjnej tkanek w Polsce. Przeszczep w walce z kalectwem. Warszawa 2004, PW Scan Com, Łomża, 277-284
 7. „Operacje rekonstrukcyjne długich zwężeń moczowodów z zastosowaniem kolagenu ksenogenicznego”. Urologia Polska 2004; 57: 34—39.
 8. „Odległa ultrasonograficzna ocena skupiska pasty teflonowej u dzieci leczonych endoskopowo z powodu odpływu pęcherzowo-moczowodowego. Doniesienie wstępne”. Wiadomości lekarskie, 1998, tom 51, Suplement 3, 49-53
 9. „Operacje rekonstrukcyjne zwężenia meskiej cewki moczowej z użyciem owodni ludzkiej. Przegląd Urologiczny 2003; 21: 33-35.
 10. „Ureterolitotomia retroperitoneoskopowa – doświadczenia własne”. Videochirurgia, 2003; 25: 53-56
 11. „Operacje rekonstrukcyjne długich zwężeń moczowodów z użyciem łat kolagenowych”. Urologia Polska 2003; 56, 2A: 155-156.
 12. „Zastępczy pęcherz esiczy u kobiet – doniesienie wstępne” Urologia Polska 2003; 56, 2A: 154.
 13. „Zastępczy pęcherz esiczy u kobiet – doniesienie wstępne”. Urologia Polska 2004; 57: 39-43.
 14. „Odległa ultrasonograficzna ocena skupiska pasty teflonowej u dzieci leczonych endoskopowo z powodu odpływu pęcherzowo-moczowodowego. Doniesienie wstępne.” Wiadomości lekarskie, 1998, tom 51, Suplement 3, 49-53
 15. A. Marcheluk, E. Bres, G. Piotrowicz, B. Dybowski, A. Sopotnicka. ”Historia leczenia zachowawczego chorych z łagodnym rozrostem stercza zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego”. Urologia Polska 1999, 52, 2A: 40
 16. „Jednoczesne operacje nerek i pęcherzyka żółciowego” Urologia Polska, 1999, 52, 2A: 71
 17. „Reconstructive surgery of the extensive ureter strictures using human dura mater allografts” Annals of Transplantation. 2004;9(4):12-6.
 18. “Reconstructive surgery of male urethra using human amnion membranes (grafts) – first announcement”. Annals of Transplantation 2004;9(4):21-4.
 19. „Reconstruction of long ureteral obstructions using xenogenic acellular collagen membranes”. Annals of Transplantation. 2004;9(4):18-20.
 20. ”Early experience in reconstruction of long ureteral strictures with allogenic amniotic membrane.”. International Journal of Urology. 2007 .Jul;14(7):607-10.
 21. „Leczenie w przypadkach nawrotowych zwężeń cewki moczowej u mężczyzn przy użyciu membrany z owodni ludzkiej”. Urologia Polska 2007/60/3
 22. „Radykalna prostatektomia wideoskopowa z dostępu pozaotrzewnowego - pierwsze doświadczenia”. Urologia Polska 2005/58/Suplement 1
 23. „Leczenie operacyjne mężczyzn z nawrotowymi zwężeniami cewki moczowej, z zastosowaniem membrany z owodni ludzkiej”. Urologia Polska 2005/58/Suplement 1
 24. „Ureterolitotomia retroperitoneoskopowa. Wstępne wyniki leczenia”. Urologia Polska 2004: 57 (3) s.23-27

   

  

Ważniejsze streszczenia prac naukowych wydane drukiem:

 

 1. „Reconstruction of long ureter strictures using conectuve tissue allografts and colagen based acelular xenografts”. European Association of Urology. 4th Central European Meeting. 21-22 October 2004. Programme Book: 142-143.
 2. “Reconstructive Surgery of male urethra using human amnion membranes (grafts)”. 4th Central European Meeting. 21-22 October 2004. Programme Book: 144-145.
 3. „Orthotopic sigmoid neobladder in women – preliminary report”. 4th Central European Meeting. 21-22 October 2004. Programme Book: 169
 4. “Reconstructive Surgery of male urethra using human amnion membranes (grafts). First announcement”. Fourth International Galician Urological Meeting. 7-8 November 2003; Abstracts book: 54-55.
 5. „Orthotopic sigmoid neobladder in women”. Fourth International Galician Urological Meeting. 7-8 November 2003; Abstracts book: 77-78
 6. „Retroperitoneal ureterolithotomy – own experience”. Fourth International Galician Urological Meeting. 7-8 November 2003; Abstracts book: 97-98
 7. „Retroperitoneoscopic and laparoscopic renal cysts decortications – 8 years experience”. Fourth International Galician Urological Meeting. 7-8 November 2003; Abstracts book: 107.
 8. „Long ureter strictures reconstruction surgery using collagen patches”. Fourth International Galician Urological Meeting. 7-8 November 2003; Abstracts book: 51-52.